fakturera

NEDANSTÅENDE 2 RADER ÄR FAKTURERAT I FAKTURA 939
Fakturera 4Focus för 1 timme möte WTC 2013-12-16 angående Capman enkät, 2,5 timmar (ink resa till mötet 0,5 h) den 2014-01-14 möte WTC där vi skapade alla bolags enkäter och skickade ut enkäten Venna2014 under mötet.
Fakturera PENNA/4Focus 2-4 timmar för Instruktionsmall svarsrapporter i Excel, Eva 2014-02-04.

NEDANSTÅENDE 4 RADER ÄR FAKTURERAT I FAKTURA 938
Fakturera Ekologigruppen för 3 timmar arbete med ägarenkät den 20140212. Eventuellt skapa ett till konto också för 3 500 kr/år.
Fakturera Ekologigruppen för 2-3 timmar arbete den 2014-02-21 med att maila 8 av de som hade svarat med deras svar i en Wordfil att redigera/komplettera samt till de 7 som inte svarat en Wordfil att svara i som komplement.
Fakturera Ekologigruppen för 3 timmar ytterligare arbete med ägarenkäten (sammanställd svarsrapport, påminnelser, enskilda svarsrapporter mm) den 2014-02-26.
Fakturera Ekologigruppen för 1 timmar ytterligare arbete med ägarenkäten (uppdatera sammanställd enkätrapport med svar från Karin Tärä) den 2014-03-05

NEDANSTÅENDE GJORDE JAG ONS 28 MAJ
Glöm inte att skicka iväg faktura nr 937 KRAV, Magdalena Presto som är sparad och bokförd men inte mailad till 7413@expressfaktura ännu eftersom fakturadatumet är 2014-05-31.

NEDANSTÅENDE GJORDE JAG FRE 11 JULI
Fakturera ÖPD Group 5 000 kr med för årsperioden med start 2014-06-02 då jag fick ok per mail från Sandra
Fakturera Gävle Kyrkan 12 500 kr för licens
Fakturera SIK både Agneta Broberg och Anne Normann för hjälp med deras enkäter (lägga in bilder)

EJ FAKTURERAT PER 2014-09-25
Jag har gett Petra Flygare på Läkemedelsocieteten support kring vilka frågor som Marie hade svarat fel på i sin certifiering. Borde kunna fakturera 1 timme support för det á 950 kr.

KRAV ska naturligtvis faktureras för NMI enkäten sep-ok 2014

INGELA PÅ SANKTLUKAS
jAG SKREV I ETT MAIL TILL HENNE 2014-09-30 ATT ”Jag undersöker hur vi kan ta bort gamla koder och återkommer om det.” ÅTGÄRDA, SVARA HENNE OCH FAKTURERA 1 TIMME.

NELLMER KRAV
Svarsrapport mailad 2014-11-03 och jämförelsetal 2014-11-04
Fakturera 9 500 kr

TQI EXTRA KONTO
Den 2014-11-20 så mailade Daniel på TQI och ville ha ett extra konto. Skicka en extra faktura för det, med en egen licensperiod. De får då två fakturor per år.

ÖDP
Fakturera ca 8-9 tsek för licens och timmar ang genomförande av medarbetarenkäten 2015 under juni (deadline enkäten 23/6)

KRAV
Fakturera för NPI 2015 som jag mailade svarsrapporterna för mån 2015-11-09. GJORT!

KRAV GJORT!
Fakturera för Solweigs kundundersökning till lantbrukare som publicerades i nov 2015. Standarpris 14 500 kr + extra timmar

EKOLOGIGRUPPEN GJORT!
Fakturera för deras medarbetarundersökning som jag gjorde åt dem i maj 2016.

KORRESPONDENTGYMNASIET
Fundera på att fakturera dem 1 timme för att jag tog fram en excelsammanställning åt dem.

GJORT! Apotekarsocieteten (användaren med abc i eposten) – jag har hjälpt dem radera rapporter och sen lägga tillbaka dem. Fakturera två timmar och fakturera i separat faktura. Skriv hjälp med svarsrapporter bara, eller återskapande av svarsrapporter.

GJORT! SP – jag hjälpte en kvinna i oktober 2016 att lägga in två bilder i hennes enkät och lovade att det skulle kosta max 1 timme. Fakturera 1 timme.

GJORT! Fakturera KRAV för NKI 2016

FIXAT! (ej gjort pga behövdes inte)Fakturera SIK AB för 2017 (någon gång i april). Jag hade antagligen missat att fakturerar dem förra året (för 2016) så det gjorde jag i efterskott 2017-01-02 (för 2016). Därför väntar jag lite med fakturan för 2017.

GJORT!Fakturera Solweig på KRAV för Mathem och Ekoweb 2016

GJORT! Fakturera Ekologigruppen fär medarbetarenkäten 2017 som jag slutförde I juni 2017. Kolla vad jag fakturerade för det förra året, räkna upp lite.