Vi är controllers specialiserade på budget, prognos och bokslut


Bakgrund

Lykta startades 2002 av en ekonom från Handelshögskolan i Stockholm. I över 15 år har vi jobbat med nyckeltal, bokslut, redovisning och ekonomi på stora och medelstora företag. Ofta är vi konsulter ute hos kund, det kan vara t.ex. olika typer av interimsuppdrag då våra kunder har behov av en extra controller eller en redovisnings- eller ekonomichef. En del av arbetet kan vi med fördel sköta från egna lokaler och då blir det till ett lägre pris och med en effektivare hantering för våra kunder som slipper tänka på arbetsplats åt konsulter.

Inriktning

Vi är specialiserade på business controll och vi jobbar ofta med nyckeltalsberäkningar, budget, prognos och bokslut. Vi har bred erfarenhet och vi är ett stöd till VD och hela ledningsgruppen och inte enbart till CFO och ekonomiavdelningen (även om det är vårt fokus). Till exempel kan vi hjälpa till med nyckeltal som NMI (Nöjd Medarbetarindex) vilket hjälper Personalchefen och NPS (Net Promotor Score) eller NKI (Nöjd Kund Index) som hjälper Säljchef och Marknadschef.