LÅT LYKTA GÖRA ERA NYCKELTAL:

Vi är experter på nyckeltal som hela ledningsgruppen har nytta av


Nedan finner du några exempel.

Ekonomi


De flesta nyckeltalen ligger naturligtvis på ekonomiavdelningen och ekonomichefen och det är där som vi gör de allra flesta av våra uppdrag. Tillsammans med er så jobbar vi med de viktigaste nyckeltalen i just er verksamhet, vi analyserar vad som driver kostnader och vilka KPI:er som skapar ekonomiskt resultat. Vi tar hand om er budget och ert bokslut så att ni kan fokusera på analys av nyckeltal och beslutsfattande.

NMI - Nöjd Medarbetar Index


NMI (Nöjd Medarbetar Index) är ett viktigt nyckeltal som kompletterar de rent ekonomiska nyckeltalen. En noggrann investerare nöjer sig inte med en värdering enbart utifrån siffror i er resultat- och balansräkning utan vill även veta om ni har engagerade medarbetare som trivs på sitt jobb. Det påvisar vikten av att ni inkluderar nyckeltal som Nöjd Medarbetar Index (NMI) i er företagsstyrning. Vi ser till att ni hela tiden har de bästa förutsättningarna att jobba med medarbetarnöjdhet och att ni använder informationen som ett effektivt styrmedel till att öka värdet på företaget. Vi börjar gärna med en nulägesanalys för att gå igenom hur ni jobbar med olika nyckeltal för medarbetarnöjdhet idag och hur ni kan trimma ert arbetssätt ytterligare. Vårt fokus brukar ligga på CFO och ekonomiavdelningen i de flesta av våra uppdrag men då vi har bred erfarenhet av många olika sorters nyckeltal kan vi stödja hela ledningsgruppen, t.ex. HR-chefen med NMI.

Nöjd kund index


Forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan ett företags aktievärde och hur nöjda kunderna är. En amerikansk studie visade tydligt att företag med höga NKI-värden hade en bättre aktiekursutveckling än företag med lägre NKI-värden. På Lykta ser vi till att ni hela tiden har de bästa förutsättningarna för att jobba med kundnöjdhet. Vi börjar gärna med en nulägesanalys för att kartlägga vilken situation ni befinner er i och hur ni kan jobba med olika nyckeltal för kundnöjdhet i er företagsstyrning och affärsutveckling.

 

Kontakta oss på tel: 08-313420 eller maila till info@lykta.se